CO 1265 van 16 december 1992 - Ten onrechte betaalde kinderbijslag - Regularisatie tussen kinderbijslagfondsen

     

    (OPGEHEVEN)

    Opgeheven door CO 1315 van 10 april 1998, artikel 71. In de nationale verdeling is het principe van niet-regularisatie tussen de verschillende kinderbijslaginstellingen, vanaf 1 juli 1998, op algemene wijze wettelijk vastgelegd in artikel 71 § 1 bis SWKL

    Top