CO 581 van 5 april 1960 - Beginsel van totalisering waarvan sprake in de bilaterale en multilaterale internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid (uittreksel)

     

    (...)

    (...), telkens wanneer het gaat om een persoon die de voordelen van de werkloosheidswetgeving sedert 1951 of van de ziekte- en invaliditeitsverzekering sedert 1949 geniet, mag worden aangenomen dat de belanghebbende niet uitgesloten is bij toepassing van artikel 59 der geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, voor zover de tussenkomst van gezegde wetgevingen gewettigd is.

    (...)

    Top