Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 598 van 19 januari 1961 - Algemene draagwijdte van KB van 13 juli 1959 (uittreksel)

   

  (...)

  Om deze onontbeerlijke aanwezigheid te bewijzen, zou het geneeskundig getuigschrift dat de kinderbijslagfondsen zouden eisen, volgens ons (1) voldoende expliciet moeten zijn, in die zin dat de aanwezigheid van de student in het gezin onontbeerlijk is wegens de verzorging die hij moet toedienen.

  Voor het geval de geneesheer evenwel zou oordelen dat hij zich niet moet uitspreken over de vereiste onontbeerlijke aanwezigheid, zou een onderzoek dan ter plaatse moeten ingesteld worden om het geneeskundig getuigschrift kracht bij te zetten.

  -----------
  (1) De Commissie van advies inzake betwiste zaken.

  Zie advies KC 132/5968. Not. 26 november 1959 en advies KC 132/6088, Rubriek D

  Top