Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 757 van 11 februari 1965 - Niet tijdig aanvatten of hervatten van het volgen van de leergangen wegens omstandigheden, onfhankelijk van de wil van de rechtgevende kinderen

  Krachtens art.9 van het Ministerieel Besluit van 27 september 1958 en art. 4 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 1959 1 dienen respectievelijk de leerlingen en de studenten geregeld de lessen te volgen om op kinderbijslag rechtgevend te zijn.

  Bepaalde omstandigheden kunnen er nochtans oorzaak van zijn dat de lessen niet werden gevolgd van de aanvang van de cursus af.

  De Commissie heeft aan de Minister voorgesteld in het algemeen aan te nemen dat de kinderbijslag zonder onderbre-king mag toegekend worden voor leerlingen en studenten:

  1. Wanneer zij lessen aanvatten in een onderwijsinstelling waarvoor een toelatingsexamen vereist was, zodra zij in kennis werden gesteld dat zij geslaagd zijn.

  2. Wanneer zij lessen aanvatten of hervatten in een onderwijsinrichting, zodra zij in kennis werden gesteld dat zij mislukt waren in het examen dat hen moest toelaten lessen te volgen in een andere onderwijs-inrichting of in kennis werden gesteld dat zij de vereiste voorwaarden niet vervullen om er de lessen te volgen.

  • 1Lezen krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 december 1975.
  Top