Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 771 van 1 juli 1965 - Het inzenden van de aangiftestaten betreffende het rechthebbende personeel

    De aandacht van de kinderbijslagfondsen wordt gevestigd op de mogelijkheid dat sommige ondernemingen tijdens de vakantieperiode gedurende een bepaalde tijd zullen gesloten worden omdat gans het personeel gelijktijdig vakantie neemt.

    De kinderbijslagfondsen dienen de bij hen aangesloten werkgevers te verwittigen dat zij alleszins de nodige maatregelen moeten treffen opdat, niettegenstaande het nemen van de jaarlijkse vakantie, de aangiftestaten met betrekking tot het rechthebbend personeel binnen de voorgeschreven termijn zouden ingestuurd worden.

    Van deze gelegenheid zou kunnen gebruik gemaakt worden om de werkgevers aan te zetten de aangiftestaten iedere maand1 tijdig terug te zenden vermits de nalatigheid van de werkgevers op dit punt de oorzaak is van talrijke klachten omtrent de laattijdige uitbetaling van de kinderbijslag.

    • 1Lezen om de drie maanden.
    Top