Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 801 van 12 april 1967 - Advies KC 132/6033 van 9 januari 1961 - CO 608 van 13 april 1961 - Onderbrekingen

   

  (...) de administratieve rechtspraak (...) beslist dat voor een rechthebbende geacht wordt dat hij zijn gezin niet verlaten heeft wanneer hij een oproeping of wederoproeping onder de wapens beantwoordt of wanneer hij zich om gezondheidsredenen in een sanatorium of een verpleeginrichting bevindt.

  (...)

  - het feit dat de rechthebbende die voorrang geniet naar het leger gaat (wanneer het om de vader of om de stiefvader gaat) of naar een sanatorium of naar een verpleeginrichting (wanneer het om de vader, de stiefvader of de moeder gaat), heeft niet tot gevolg hem het voordeel van een voorrang, die reeds effectief was op het ogenblik van de gebeurtenis te ontnemen.

  - Omgekeerd heeft de omstandigheid dat de rechthebbende die geen voorrang geniet naar het leger gaat (wanneer het om de vader of de stiefvader gaat), of naar een sanatorium of naar een verpleeginrichting (wanneer het om de vader, de stiefvader of de moeder gaat) niet tot gevolg aan de werknemer die hem voorheen bezat omdat hij het kind bij zich opvoedde, de voorrang te ontnemen. Het volstaat dat deze werknemer het kind verder opvoedt opdat het status-quo zou gehandhaafd worden.

  Top