CO 949 bijlage 70 van 14 maart 2008 - 'Le Boni pour enfant' nieuwe uitkering toegekend vanaf 2008 door Luxemburg

  Sedert 1 januari 2008 kent Luxemburg een nieuwe uitkering toe, met name 'Le Boni pour enfant'. Ze werd ingesteld bij de wet van 21 december 2007.

  Deze uitkering komt in de plaats van een belastingvermindering voor kinderlast die tot en met 2007 van toepassing was. Deze belastingvermindering werd omgezet in een uitkering die nu, automatisch, wordt toegekend aan gezinnen die in Luxemburg belastingplichtig zijn.

  De 'Boni pour enfant' wordt toegekend voor elk kind dat gerechtigd is op kinderbijslag in de maand januari. Er bestaat eveneens recht voor kinderen geboren gedurende het jaar 2008, voor zover het gezin onderworpen was aan de Luxemburgse wettelijke sociale zekerheidsregeling sinds het begin van het jaar 2008.

  De uitkering wordt door de Luxemburgse autoriteiten aangewezen als gezinsbijslag (www.cnpf.lu) en als zodanig geƫxporteerd.

  Wanneer de Luxemburgse regeling aanvullend aan de Belgische moet toegekend worden, wordt de 'Boni pour enfant' in de loop van de maand juli betaald. In de gevallen waarin de Luxemburgse gezinbijslag bij voorrang op de Belgische dient toegekend te worden, wordt de 'Boni pour l'enfant' reeds in de loop van de maand januari betaald.

  Wij willen er de uitbetalingsinstellingen op wijzen dat gezien de 'Boni pour enfant' gezinsbijslag is, er bij de verschilbetaling in toepassing van de Verordeningen 1408/71 en 574/72 rekening dient mee gehouden te worden bij de berekening van de aanvullende Belgische gezinsbijslag. De 'Boni pour enfant' dient hiervoor opgeteld te worden bij de door Luxemburg betaalde gezinsbijslag in de maand waarin hij werd uitbetaald.

  Top