Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 103 van 3 maart 1950 - Kinderbijslag in geval van ziekte, ongeval of overlijden overkomen tijdens of na een tijdperk van arbeid buiten België

  Wanneer de ziekte, het ongeval of het overlijden tijdens of na een tijdperk van arbeid buiten België plaats vindt, kan deze gebeurtenis overeenkomstig het beginsel van de territorialiteit van de wetten, geen aanleiding tot toekenning van kinderbijslag geven ten bate der kinderen van de arbeiders.

  In dit geval viel de arbeider uit hoofde van zijn arbeid niet onder de toepassing van de Belgische wetgeving, aangezien deze slechts toepasselijk is op een arbeider in België werkzaam in dienst van een in België gevestigde werkgever of op een arbeider verbonden aan een in België gevestigde ondernemingszetel (artikel 51, lid I, litt. a)1 .

  Op deze regel dient slechts in de twee volgende gevallen een uitzondering gemaakt:

  (...) [Zie artikel 51, § 1, 2°.

  • 1Lezen artikel 51, § 1.
  Top