Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 111 van 30 april 1951 - Algemeen beginsel van uitbetaling aan de moeder (uittreksel)

     

    De kinder- en geboortebijslag en alle voordelen van familiale aard, moeten voortaan aan de moeder van de kinderen worden uitgekeerd. Indien de moeder het kind niet werkelijk grootbrengt, wordt de bijslag betaald aan de persoon, die deze taak vervult.

    (...)

    Top