MO 111 van 30 april 1951 - Algemeen beginsel van uitbetaling aan de moeder (uittreksel)

     

    De kinder- en geboortebijslag en alle voordelen van familiale aard, moeten voortaan aan de moeder van de kinderen worden uitgekeerd. Indien de moeder het kind niet werkelijk grootbrengt, wordt de bijslag betaald aan de persoon, die deze taak vervult.

    (...)

    Top