Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 202 van 5 mei 1964 - Kinderbijslag tegen verhoogd tarief voor sommige mindervalide kinderen (uittreksel)

   

  (...)

  IV. HET BEDRAG VAN DE KINDERBIJSLAG.

  A. De rang.

  Het bij artikel 47 bedoelde kind behoudt zijn rang en deze regel heeft tot gevolg dat de andere rechtgevende kinderen hun respectieve rang behouden.

  (...)

  C. De berekening van de kinderbijslag wanneer het minder-valide kind deel uitmaakt van een groep rechtgevende kinderen en wanneer deze in verschillende gezinnen worden opgevoed of wanneer het kind zelf geplaatst is in een instelling of bij een particulier bedoeld bij artikel 70 der gecoördineerde wetten.

  Rekening houdend met de geest van de wet van 9 maart 1961, moet de verhoogde bijslag voor een minder-valide kind, inbegrepen de bijslag wegens de leeftijd, volledig betaald worden aan de persoon die bij artikel 69 is aangewezen.

  De bepalingen van artikel 70 zijn eveneens van toepassing voor kinderen die de krachtens artikel 47 verhoogde bijslag genieten.

  Top