Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 386 van 10 april 1981 - Vaststelling van de bijslagtrekkende bij toepassing van Art. 69 van de SWKL

   

  Bij toepassing van artikel 69 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt de gezinsbijslag uitbetaald aan de moeder. Indien de moeder niet werkelijk het kind grootbrengt wordt deze bijslag betaald aan de persoon die deze taak vervult.

  Ik heb de eer u mede te delen dat mag aangenomen worden dat, wanneer krachtens een gerechtelijke uitspraak het bewaarrecht en het bezoekrecht over een kind is toevertrouwd aan verschillende personen, degene die het bewaarrecht heeft verkregen het betrokken kind opvoedt ook over de periode gedurende dewelke de andere persoon zijn bezoekrecht uitoefent.

  Indien het kind evenwel niet effectief verblijft in het gezin van de persoon aan wie het bewaarrecht is toegekend, dan moet de persoon die het kind opvoedt worden aangewezen rekening houdend met al de feitelijke elementen die voorhanden zijn.

  Voormelde toepassing is in overeenstemming met de uitspraak gedaan op 1 december 1971 door de Arbeidsrechtbank te Hoei.

  Top