MO 560 van 22 april 1999 - Kosovaarse kinderen - Algemene ministeriële afwijking op basis van Art. 51, §4 van de SW

   

  Ik heb de eer u te laten weten dat ik, na advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, beslist heb om bij toepassing van artikel 51, §4 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, het recht op kinderbijslag toe te kennen in hoofde van de rechthebbende ten gunste van de Kosovaarse kinderen, die voldoen aan de voorwaarden van de bijzondere regeling van tijdelijke bescherming voor Kosovaarse vluchtelingen en die deel uitmaken van zijn gezin.

  Deze algemene afwijking wordt ten vroegste toegekend vanaf de datum waarop de Kosovaarse kinderen aanspraak kunnen maken op de voormelde bijzondere regeling.

  IN 'T KORT

  Algemene ministeriële afwijking voor Kosovaarse kinderen.

  Top