Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 562 van 7 mei 1999 - Wijziging van de Art. 44 en 44bis van de SWKL door de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen - Verhoging van de leeftijdsbijslag voor de kinderen van minstens 18 jaar (uittreksel)

     

    Overeenkomstig de bepalingen van bovenvermelde wet worden de leeftijdsbijslagen voor de kinderen van minstens 18 jaar bepaald in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vanaf 1 april 1999 verhoogd met 37 F (aan de index 127 (1981 = 100)).

    (...)

    Top