Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 597 van 20 oktober 2006 - Toepassing van Art. 76bis, §1 van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 oktober 2006

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 oktober 2006.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex: 104,14 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten: 1,1487.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 104,14 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 oktober 2006.
  Top