MO 597 van 20 oktober 2006 - Toepassing van Art. 76bis, §1 van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 oktober 2006

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 oktober 2006.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex: 104,14 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten: 1,1487.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 104,14 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 oktober 2006.
  Top