Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

18 januari 2000 - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om te beslissen over de aanvragen om afwijkingen inzake kinderbijslag (BS 4.2.2000)

  Artikel 1. De Directeur-generaal en de Adviseur-generaal van het Bestuur van de Sociale Zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu zijn bevoegd om te beslissen over de aanvragen om afwijkingen inzake gezinsbijslag.

  In geval van verhindering van beide voornoemde ambtenaren is het hoofd van de Dienst Kinderbijslag van dit Bestuur bevoegd.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top