Vlaanderen

Artikel 81 Groeipakketdecreet

De uitbetalingsactor levert alle redelijke inspanningen om de verzoeken om inlichtingen of raad die verkeerdelijk gericht zijn aan een uitbetalingsactor  die voor de materie in kwestie niet bevoegd is, onverwijld door te sturen naar de bevoegde instelling of dienst. De uitbetalingsactor brengt de verzoeker daarvan meteen op de hoogte.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top