Vlaanderen

Artikel 80 Groeipakketdecreet

Onder dezelfde voorwaarden als bepaald in artikel 79 moeten de uitbetalingsactoren inzake de materies die hen aanbelangen, aan elke persoon die erom verzoekt, raad geven over de uitoefening van zijn rechten en het vervullen van zijn verplichtingen.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels met betrekking tot dit artikel vaststellen.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top