Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 79 Groeipakketdecreet

  De uitbetalingsactoren zijn verplicht om aan elke persoon die daar schriftelijk om verzoekt, dienstige inlichtingen over zijn rechten en verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging aan de persoon bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de behandeling van zijn verzoek, met behoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 83.

  De inlichtingen moeten nauwkeurig en compleet zijn zodat de mogelijke begunstigde al zijn rechten en verplichtingen kan uitoefenen. De inlichtingen worden binnen een termijn van vijfenveertig dagen kosteloos verstrekt.

  De inlichtingen, vermeld in het eerste lid, maken duidelijk melding van het nummer van het behandelde dossier, alsook van de dienst en de contactpersoon die het dossier beheert.

  De Vlaamse Regering bepaalt wat bijkomend onder dienstige inlichtingen verstaan wordt, alsook de nadere regels met betrekking tot dit artikel.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top