Vlaanderen

Artikel 91 Groeipakketdecreet

Met behoud van de toepassing van specifieke decretale of reglementaire bepalingen wordt de kennisgeving aan de begunstigde schriftelijk of elektronisch gedaan.

De Vlaamse Regering legt nadere regels vast met betrekking tot de kennisgeving.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top