Vlaanderen

Artikel 98 Groeipakketdecreet

Met behoud van de toepassing van specifieke decretale of reglementaire bepalingen wordt de verjaringstermijn, vanaf de datum van de verzending, gestuit door de kennisgeving van de beslissing tot terugvordering van ten onrechte betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid, op voorwaarde dat die beslissing melding maakt van de periode waarvoor de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn ontvangen.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top