Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 99 Groeipakketdecreet

    Met behoud van de toepassing van specifieke decretale of reglementaire bepalingen schorsen alle beroepen bij de geschillencommissie, alle rechtsgedingen en alle rechtsvorderingen met betrekking tot de terugvordering van ten onrechte betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid, die worden ingesteld door de schuldenaar die de toelagen in het kader van het gezinsbeleid moet terugbetalen of door om het even welke andere persoon die ze moet terugbetalen krachtens decretale of reglementaire bepalingen, de verjaring.

    De schorsing vangt aan met de akte van rechtsingang en eindigt als de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top