Vlaanderen

Artikel 109 Groeipakketdecreet

Als de geschillencommissie tijdens het onderzoek van oordeel is dat ze onbevoegd is om kennis te nemen van het verzoekschrift, brengt ze de partijen schriftelijk van haar beslissing op de hoogte binnen twee weken na de ontvangst van het verzoekschrift.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top