Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 111 Groeipakketdecreet

  De voorzitter stelt vast waar, wanneer en onder welke modaliteiten de hoorzitting plaatsvindt.

  De secretaris roept de partijen en, in voorkomend geval, de deskundigen minimaal tien werkdagen voor de hoorzitting op.

  De hoorzitting kan plaatsvinden in aanwezigheid van de verzoeker. Tijdens de zitting hebben de partijen de gelegenheid om mondeling en schriftelijk informatie te verschaffen. De geschillencommissie kan getuigen horen.

  De secretaris maakt een schriftelijk verslag op van de hoorzitting.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top