Vlaanderen

Artikel 116 Groeipakketdecreet

Bij de zaken waarvoor een medische expert wordt aangewezen, worden de voorschotten, de erelonen en de kosten van die expert, die opgenomen zijn in de nota die hij opstelt overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, vermeld met toepassing van het door de Vlaamse Regering vastgestelde tarief.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top