Artikel 123 Groeipakketdecreet

Gearchiveerde versie
Dit artikel werd gewijzigd door decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021)

 

Met behoud van de bevoegdheden van de toezichthouders, vermeld in artikel 3 van het decreet van 19 januari 2018, kunnen Kind en Gezin en het agentschap toezicht op stukken uitoefenen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top