Artikel 133 Groeipakketdecreet

    De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vaststelling en oplegging van de regularisatiemaatregelen, vermeld in dit hoofdstuk.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top