Vlaanderen

Artikel 133 Groeipakketdecreet

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vaststelling en oplegging van de regularisatiemaatregelen, vermeld in dit hoofdstuk.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top