Artikel 135 Groeipakketdecreet

    De bestuurlijke transactiebevoegdheid is een afhandelingsbevoegdheid voor een of meer inbreuken waarbij het bevoegde bestuursorgaan de overtreder voorstelt een bepaalde geldsom te betalen.

    De bestuurlijke geldboete is een afhandelingsbevoegdheid voor een of meer inbreuken waarbij het bevoegde bestuursorgaan de overtreder de onvoorwaardelijke verplichting oplegt een geldsom te betalen die gericht is op bestraffing.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top