Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 139 Groeipakketdecreet

  Er is sprake van herhaling als een inbreuk is vastgesteld binnen een termijn van vijf jaar nadat:

  1° de overtreder met toepassing van dit decreet een bestuurlijke sanctie is opgelegd die, in voorkomend geval, is bevestigd bij gerechtelijke uitspraak;

  2° de overtreder bij gerechtelijke uitspraak is veroordeeld wegens een inbreuk op dit decreet.

  De termijn van vijf jaar vangt aan op de dag waarop de bestuurlijke sanctie niet langer vatbaar is voor beroep of op de dag waarop de gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top