Artikel 152 Groeipakketdecreet

Een alternatieve bestuurlijke geldboete bedraagt minstens 200 euro en hoogstens 10.000 euro.

Als verzachtende omstandigheden dat verantwoorden, kan een geldboete worden opgelegd die lager is dan het minimumbedrag. De geldboete kan echter niet minder dan 100 euro bedragen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top