Vlaanderen

Artikel 160 Groeipakketdecreet

Als de inbreuk niet aan de overtreder kan worden verweten, legt het bestuursorgaan geen bestuurlijke geldboete op.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top