Artikel 160 Groeipakketdecreet

    Als de inbreuk niet aan de overtreder kan worden verweten, legt het bestuursorgaan geen bestuurlijke geldboete op.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top