Artikel 171 Groeipakketdecreet

    De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor het opleggen en het betalen van de administratieve geldboete.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top