Artikel 171 Groeipakketdecreet

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor het opleggen en het betalen van de administratieve geldboete.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top