Artikel 169 Groeipakketdecreet

  gearchiveerde versie
  Dit artikel werd gewijzigd door artikel 18 van het decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018 (B.S. 29.07.2022)

   

  Als de overtreder weigert de bestuurlijke geldboete te betalen, wordt ze bij dwangbevel ingevorderd.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top