Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 169 Groeipakketdecreet

  gearchiveerde versie
  Dit artikel werd gewijzigd door artikel 18 van het decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018 (B.S. 29.07.2022)

   

  Als de overtreder weigert de bestuurlijke geldboete te betalen, wordt ze bij dwangbevel ingevorderd.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top