Artikel 175 Groeipakketdecreet

Met inachtneming van artikel 14 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof kunnen Kind en Gezin en het agentschap beslissen om de subsidies waarvoor ze bevoegd zijn, op te schorten.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top