Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 177 Groeipakketdecreet

  Gearchiveerde versie 
  Dit artikel werd gewijzigd door decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021)

   

  §1. Kind en Gezin betekent het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel aan de private uitbetalingsactor en bepaalt in de voorgenomen beslissing minstens het volgende:

  1° de motieven van de voorgenomen beslissing;

  2° de termijn waarin de uitbetalingsactor zijn verweer kan formuleren en de kans krijgt om gehoord te worden;

  3° de termijn waarin de beslissing definitief wordt;

  4° de aard van de opgelegde maatregel.

  De uitbetalingsactor wordt op zijn verzoek gehoord. De uitbetalingsactor mag zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman of een andere persoon.

  §2. Bij hoogdringendheid kan Kind en Gezin onmiddellijk een bestuurlijke maatregel nemen.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top