Vlaanderen

Artikel 200 Groeipakketdecreet

In het decreet van 7 juli 2017 wordt een hoofdstuk 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk 6/1. Subsidies voor de private uitbetalingsactoren”.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top