Vlaanderen

Artikel 205 Groeipakketdecreet

In artikel 28, 7°, van hetzelfde decreet wordt het woord “transparante” vervangen door het woord “analytische”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top