Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 207 Groeipakketdecreet

    Aan artikel 12 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

    “5°  de vermindering of stopzetting van de subsidies voor de werkingsmiddelen  of de toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor private uitbetalingsactoren.”.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top