Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 222/1 Groeipakketdecreet

  Voor elk kind dat in november 2022 recht geeft op een maandelijkse sociale toeslag als vermeld in artikel 222, wordt het bedrag, vermeld in artikel 222, voor de maand november 2022 eenmalig verhoogd met 100 euro.

  Voor elk kind dat in april 2023 recht geeft op een maandelijkse sociale toeslag als vermeld in artikel 222, wordt het bedrag, vermeld in artikel 222, voor de maand april 2023 eenmalig verhoogd met 100 euro.

  Het bedrag van 100 euro, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt in afwijking van artikel 4 niet geïndexeerd.”.

  Programmadecreet van 16 december 2022 bij begroting 2023 (B.S. 29.12.2023) - artikel 72 -  inwerkingtreding 01.04.2023

  In artikel 222/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. tussen het eerst en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “Voor elk kind dat in april 2023 recht geeft op een maandelijkse sociale toeslag als vermeld in artikel 222, wordt het bedrag, vermeld in artikel 222, voor de maand april 2023 eenmalig verhoogd met 100 euro.”;
  2. in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden tussen de woorden “vermeld in het eerste” en de woorden “lid, wordt” de woorden “en tweede” ingevoegd.

  gearchiveerde versie (01.12.2022 - 31.03.2023)

  ________________________________________

  Top