Vlaanderen

997/73 van 26 september 2008 - Beheer van de aangiften van de werkgevers die onder de soc. zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ressorteren - Integratie van werkgevers van de overheidssector in het Kadaster van de kinderbijslag - Mechanismen voor het automatisch onderzoek van het recht, de integratie en de regularisatie van de betalingen - DIMONA/RIP en DMFA-berichten van de rechthebbende - Geactualiseerde gidsen (RSZ en RSZPPO)

Tabs

Top