Vlaanderen

MO 610 van 23 maart 2010 - Activiteitsgrenzen van een jongere met een handicap. Koninklijk besluit van 9 februari 2010 tot wijziging van koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de Art. 47, 56 septies en 63 van de SWKL en van Art. 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen

Tabs

Top