Vlaanderen

E/2 van 24 april 2019 - Verhoging van de gezinsbijslagen in Noorwegen

 

Mededeling van het VUTG van 24 april 2019 - Europese verordening - 2

Betreft: Verhoging van de gezinsbijslagen in Noorwegen

De Nye arbeids- og velferdsetaten - Directorate of labour and Welfare van Noorwegen (NAV) heeft ons geïnformeerd over de verhoging van de maandelijkse kinderbijslag.

Vanaf 1 maart 2019 zijn deze verhoogd van NOK 970 (+/- €101) tot NOK 1.054 (+/- €110) per maand en per kind.

Mogen wij u vragen om hier rekening mee te houden bij de verwerking van de verschilbetalingen met Noorwegen?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Meegedeeld via mail van 24 april 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top