Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/3 van 18 juli 2019 - Gewijzigde gezinsbijslagwetgeving in Polen

   

  E/3 - Mededeling van het VUTG

  18 juli 2019

  Betreft: Gewijzigde gezinsbijslagwetgeving in Polen

   

   

  Sinds 1 juli 2019 is de gezinsbijslagwetgeving in Polen gewijzigd.

  Het betreft wijzigingen aan het “Rodzina 500+”-programma dat op 1 april 2016 werd ingevoerd. Door deze wijzigingen is vanaf 1 juli 2019 de “Opvoedingsuitkering” (świadczenie wychowawcze) beschikbaar voor alle kinderen jonger dan 18 jaar, ongeacht de gezinsinkomsten. Voorheen was de toekenning van deze uitkering voor het eerste kind namelijk afhankelijk van de gezinsinkomsten. Vanaf het tweede kind was er voorheen al geen inkomstenvoorwaarde.

  De uitkering maakt deel uit van het “Rodzina 500+”-programma van de Poolse regering en dient beschouwd te worden als gezinsbijslag in de zin van VO 883/2004. Het bedrag van de uitkering dient bijgevolg in aanmerking te worden genomen bij de berekening van eventuele verschilbetalingen met Polen.

  Aangezien de wijziging tot gevolg heeft dat er niet langer een inkomstencriterium geldt bij de toekenning van de uitkering voor het eerste kind, zullen veel meer kinderen vanaf 1 juli 2019, mits er tijdig een aanvraag werd ingediend, recht hebben op een hoger bedrag aan gezinsbijslagen.
  Concreet zullen gezinnen die nog geen uitkering ontvingen voor een eerste kind een aanvraag moeten indienen voor 30 september 2019 om de uitkering met terugwerkende kracht te ontvangen vanaf 1 juli 2019. Aanvragen die na 30 september 2019 worden ingediend zullen pas uitwerking hebben vanaf de maand van indiening van de aanvraag.

  Te volgen werkwijze vanaf 01/07/2019:

  Dossiers waarin Vlaanderen per verschil betaalt voor kinderen die in Polen worden opgevoed dienen vanaf 1 juli 2019 herbekeken te worden.

  1. Indien voor het eerste kind reeds een “Opvoedingsuitkering” in rekening werd gebracht voor het bepalen van de verschilbetaling, wijzigt er niets.
  2. Indien voor het eerste kind nog geen “Opvoedingsuitkering in rekening werd gebracht voor het bepalen van de verschilbetaling, dient deze vanaf 1 juli 2019 mee verrekend te worden. Vanaf 1 juli 2019 zal het bedrag van de verschilbetaling voor deze dossiers dus wijzigen.

  Vanaf 1 juli 2019 moet de “Opvoedingsuitkering” steeds in rekening worden gebracht voor alle kinderen, ongeacht of deze bedragen worden meegedeeld door de Poolse Instelling1 . Met andere woorden, het feit dat de uitkering niet wordt toegekend omdat er geen (tijdige) aanvraag in Polen werd ingediend, neemt niet weg dat de uitkering toch in rekening moet worden gebracht voor het bepalen van de verschuldigde verschilbetaling.

  Deze werkwijze is een verderzetting van de reeds gehanteerde praktijk binnen de AKBW, gebaseerd op het Besluit nr. 147 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, zoals weergegeven in Bijlage 43 bij CO 949, en bevestigd in Bijlage 7 bij CO 1383.

  Ter info:

  De “Opvoedingsuitkering” is een maandelijks bedrag van PLN 500 (EUR 116,67) bovenop de gewone maandelijkse kinderbijslag.

  Deze maandelijkse kinderbijslag bedraagt PLN 95 voor kinderen tot en met de leeftijd van 5 jaar, PLN 124 voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar, en PLN 135 voor kinderen vanaf 19 jaar tot en met 24 jaar.

  OPGELET: de maandelijkse kinderbijslag is afhankelijk van bepaalde voorwaarden, waaronder een inkomstenvoorwaarde. Het is dus mogelijk dat er geen recht is op gewone kinderbijslag maar wel op de opvoedingsuitkering.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top