A/7 van 27 mei 2019 - Uitvoering van de beslissingen van de geschillencommissie

Mededeling van het VUTG van 27 mei 2019 - Algemeen - 7

Betreft: Uitvoering van de beslissingen van de geschillencommissie

 

 

Als bijlage gaat voor nuttig gevolg de procedure voor de uitvoering van de beslissingen van de geschillencommissie.

Ze werd toegelicht in het sectoroverleg van 15 mei 2019.

 

 
 Meegedeeld via mail van 29 mei 2019 - gericht aan de uitbetalingsactorenofficiële publicatie
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top