Vlaanderen

Artikel 12 BVR Begunstigden

Met behoud van de toepassing van artikel 87 en 88 van het decreet van  27 april 2018, worden de toelagen vermeld in artikel 11,§1, eerste lid, waarvan het recht op de betaaldata, vermeld in artikel 11 van dit besluit, nog in onderzoek is, zodra het recht is vastgesteld, betaald op tussentijdse betaaldata.

De minister stelt de betaalkalender met tussentijdse betaaldata op.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top