Vlaanderen

Artikel 15 BVR Begunstigden

De begunstigden kunnen elektronisch of schriftelijk aan hun uitbetalingsactor bevestigen dat ze geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun recht op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top