Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 14 BVR Gegevensdeling

    §1. Elke verwerkingsverantwoordelijke beschikt over een document waarin wordt opgenomen op welke wijze de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van de verwerking, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming, worden nageleefd.

    §2. Als een uitbetalingsactor een inbreuk in verband met persoonsgegevens meldt aan de toezichthoudende autoriteit conform artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming, brengt de betrokken uitbetalingsactor het agentschap Opgroeien regie daarvan op de hoogte volgens de modaliteiten die het agentschap Opgroeien regie heeft bepaald.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top