Artikel 14 BVR Gegevensdeling

§1. Elke verwerkingsverantwoordelijke beschikt over een document waarin wordt opgenomen op welke wijze de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van de verwerking, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming, worden nageleefd.

§2. Als een uitbetalingsactor een inbreuk in verband met persoonsgegevens meldt aan de toezichthoudende autoriteit conform artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming, brengt de betrokken uitbetalingsactor het agentschap Opgroeien regie daarvan op de hoogte volgens de modaliteiten die het agentschap Opgroeien regie heeft bepaald.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top