Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen over de transparantie van de informatie, de communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Top