Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 16 BVR Gegevensdeling

    Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top