Artikel 7 BVR Gegevensverwerking

    Voor de opdrachten, vermeld in boek 3, deel 2, titel 3 en 4, van het decreet van 27 april 2018, verwerken het agentschap Opgroeien regie en het agentschap de persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

    De gegevens, vermeld in het eerste lid, zijn alleen toegankelijk voor de personeelsleden die bevoegd zijn voor het toezicht vermeld in artikel 121 van het decreet van 27 april 2018 en de bestraffing vermeld in artikel 189, 190 en 191 van het decreet van 27 april 2018 en worden bewaard tot vijf jaar nadat het gezinsdossier is afgesloten.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top