Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 13 BVR Gegevensdeling

  §1. Overeenkomstig de transparantie- en communicatieverplichting, vermeld in artikel 12 van de algemene verordening gegevensbescherming:

  1. beschikt elke verwerkingsverantwoordelijke over een eenvoudige en toegankelijke procedure om betrokkenen actief te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming en de wijze waarop ze hun rechten ten aanzien van deze verwerking, overeenkomstig artikel 15 tot en met 22 van voormelde verordening, kunnen uitoefenen;
  2. publiceert elke verwerkingsverantwoordelijk op zijn website een privacyverklaring waarin de betrokkenen op een eenvoudige, toegankelijke en begrijpelijke wijze waarbij, in voorkomend geval, aanvullend visualisatie gebruikt wordt, alle informatie kunnen vinden over:
   1. welke persoonsgegevens gebruikt worden, voor welke doeleinden en hoe lang de gegevens bewaard worden;
   2. welke rechten betrokkene kunnen uitoefenen met betrekking tot de eigen persoonsgegevens;

  De privacyverklaring, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt op verzoek van de betrokkene ook op papier ter beschikking gesteld.

  §2. De minister kan nadere richtlijnen bepalen voor de wijze waarop de naleving door de private uitbetalingsactoren, van de verplichting vermeld in artikel 28, 6°, van het decreet van 7 juli 2017, wordt aangetoond.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top